HUR SÖKER MAN BIDRAG TILL LOKALA PROJEKT?

Bra&Begagnat Sydnärke är en second hand-butik som ägs av ett 10-tal församlingar/kyrkor i södra Närke. De pengar som försäljningen genererar förmedlas till olika sociala och humanitära insatser runt om i världen. Den partner som vi samarbetar mest med är Evangeliska Frikyrkan och pengarna går till deras Ge För Livet-projektlänk till annan webbplats.

En del av det som försäljningen ger går till så kallade Lokala projekt. Dessa projekt bör i huvudsak ha en förankring i medlemsförsamlingarnas verksamhet. Projekt i södra Närke prioriteras men även projekt framför allt knutna till medlemsförsamlingarnas internationella engagemang kan komma i fråga.

Lokala projekt bör ha profil och inriktning enligt Bra&Begagnat Sydnärkes policy. Se Vart går pengarna?

Lokala organisationer kan också ansöka om bidrag för att använda till verksamhet som möter social utsatthet och nöd i det lokala sammanhanget.

VEM KAN ANSÖKA?

Det är endast organisationer som kan ansöka om bidrag, inte privatpersoner. Däremot är det naturligtvis möjligt för enskilda personer att föreslå projekt men då ska en församling eller en organisation rekommendera projektet och vara den som formellt lämnar in ansökan. Bidraget kan avse ett helt projekt eller delar av det.

Vi vill även uppmuntra ungdomar att engagera sig i socialt arbete och vill därför dela ut stipendier för att kunna möjliggöra det.

HUR DELAS PENGARNA UT?

Bra&Begagnats styrelse beslutar vilka som ska få bidrag. Det bidrag som ansökes om och får godkänt gäller bara för det tillfället. För varje ny utbetalning krävs en ny ansökan och ett nytt beslut. Bidrag till Lokala projekt delas ut fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten. Ansökningar tas dock emot löpande under året. Här finner du blankettWord.

Ansökningar skickas till Bra&Begagnat Sydnärke, Kvarngatan 2, 694 30 Hallsberg

Ytterligare upplysningar kan fås av butiksföreståndare Ulrika Lycketeg, tel 0582-131 80, ulrika.lycketeg@brabegagnat.com