PENGARNA GÅR TILL OLIKA HUMANITÄRA INSATSER

Något som är gammalt och tråkigt för dig kan bli nytt och till glädje för någon annan när du lämnar dina saker till Bra&Begagnat Sydnärke. Bra&Begagnat Sydnärke ägs av 10 församlingar/kyrkor i södra Närke. Det överskott som försäljningen ger fördelas till olika humanitära hjälpprojekt runt om i världen men också till insatser i vårt närområde.

MEDMÄNSKLIG OMSORG OCH KÄRLEK

Vi vill alltså tillsammans med dig bidra till att människors levnadsvillkor förbättras i de områden där vi är verksamma. Vi vill både avhjälpa den akuta nöden men också försöka komma åt dess orsaker och åstadkomma strukturella och långsiktiga förändringar. Vi vill finnas till för människor som lever under förtryck, i fattigdom, i katastrofsituationer eller i andra utsatta situationer i vår värld. Genom att vi tillsammans förändrar levnadsvillkoren för enskilda individer och gemenskaper kan de sedan i sin tur påverka sin omgivning så att samhällen och länder utvecklas.

TILLSAMMANS VILL VI FÖRÄNDRA

Tillsammans med dig vill vi vara med och kämpa för ett samhälle..

  • där mänskliga rättigheter respekteras
  • där människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov tillgodoses
  • där religionsfrihet råder
  • där människor lever i fred och försoning och med demokratiskt inflytande över sin situation
  • där människor har möjlighet till en egen försörjning
  • där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön

HUR FÖRDELAS PENGARNA?

Det överskott som butiken ger fördelas efter styrelsens beslut. År 2018 har vi kunnat fördela totalt
107 500 kr av det överskott som verksamheten har gett till olika biståndsprojekt. Det har bland annat gått till Evangeliska Frikyrkans insamlingar via ”Ge För Livet”länk till annan webbplats och till Equmeniakyrkans missionsprojekt. En viss del av pengarna går till så kallade lokala projekt, det vill säga insatser i vårt närområde eller projekt längre bort och då kopplade framför allt till medlemsförsamlingarnas verksamhet. Du kan se listan hur pengarna har fördelats här nedan:

Place of restation, Sydafrika                     2 500 kr
Tjernobylläger, Hallsberg                        15 000 kr
”Det svänger på torget”, Hallsberg           5 000 kr
Hjälptransporter till Riga och Viborg     30 000 kr
Lepramissionen i Kongo                         15 000 kr
Flyktinghjälp i Syrien                              20 000 kr
Barn med funktionsvariationer, Indien  20 000 kr
                                                Totalt   107 500 kr