Om oss

Start hösten 2010

Stödföreningen Bra & Begagnat Sydnärke startade 2010 genom ett samarbete med 3 medlemsförsamlingar; Fylstakyrkan Kumla, Saronkyrkan Hallsberg och Elimkyrkan Askersund. Nu består föreningen av 11 medlemsförsamlingar från Kumla, Hallsberg och Askersund. Fram till 2017 har medlemmarna varit olika frikyrkor men från 2018 gläds vi åt att vår nyaste medlem är Hallsbergs Församling Svenska Kyrkan.
En mycket viktig bas i det praktiska arbetet är volontärer från våra medlemsförsamlingar men vi gläds även att ha personer utanför medlemsförsamlingarna som är aktiva i vår verksamhet.

En kort beskrivning av vår verksamhet

Vi vill bedriva ideell secondhand-verksamhet under namnet Bra & Begagnat Sydnärke, genom att ta emot skänkta varor från allmänheten, sortera, rengöra, tvätta, iordningställa och utbjuda dessa till försäljning. Vid ekonomiskt överskott stödja internationella biståndsprojekt genom våra samfund samt till nationella eller lokala projekt som föreningen beslutar.
Samarbeta med kommun, arbetsförmedling, och andra parter för att erbjuda arbetsplatspraktik och meningsfull arbetsmiljö. Vi ser varje människa som unik och värdefull oavsett bakgrund och därför värd att bemötas med integritet, respekt och kärlek. Vi vill tillsammans med Arbetsförmedlingen m fl. vara en aktiv part för att hjälpa människor att utvecklas till ett meningsfullt och värdigt liv med inriktning mot det ordinarie arbetslivet. Vi vill lägga en god grund för att skapa förtroende i en avslappnad miljö och också finnas till där människor i sin egen takt kan och vågar närma sig evangeliets kärna.
Vi stödjer konkret Second Hand-verksamhet i bl.a. Estland med material.

Sedan starten, november 2010, har ett stort antal människor fått gemenskap, sysselsättning och arbetspraktik hos oss. Från starten har det också betalats ut drygt 8,2 miljoner kronor till olika sociala projekt både i Sverige och utomlands.

Vilka globala mål bidrar Bra & Begagnat Sydnärke till?