Exempel på ändamål för de insamlade pengarna

Detta är ett exempel på ett projekt som vi skickar pengar till som kommer in från försäljningen. Det handlar om att hjälpa kvinnor i Benjamin Aceval, Paraguay, att träda fram i större grad i samhället. Många kvinnor saknar egen inkomstkälla och har dåligt självförtroende och bristande kunskap om sina mänskliga rättigheter. Detta vill Bra&Begagnat vara med och stödja.

Kvinnoprojektet i Benjamin Aceval, Paraguay utvecklas för fullt. Många av kvinnorna i Benjamin Aceval saknar egen inkomstkälla. De har inte så många valmöjligheter och saknar ofta kunskap om sina rättigheter. Bra&Begagnat stödjer ekonomiskt ett projekt som Evangeliska Frikyrkan driver med hjälp av en utsänd medarbetare som heter Judith Korsgren. Hon hjälper en liten grupp kvinnor för att hitta nya vägar framåt och förändra deras situation. Det började med att de träffades för att samtala och lära sig göra hantverk genom att återvinna material. Man upptäckte däremot snabbt att många av kvinnorna redan kunde många olika hantverk och att de redan försökt att sälja sina saker men inte lyckats. Det har visats sig att det bland annat grundar sig i dåligt självförtroende, bristande kunskaper om vilket pris man kan sälja varorna för, hur man gör en budget och kunskaper om hur mycket man kan spara, investera och så vidare. Många av kvinnorna har även berättat att de inte har så stor uthållighet utan ger lätt upp när affärerna inte går bra.

Under 2013 kommer man inom projektet, tillsammans med en nationell organisation, satsa på att utbilda kvinnor i småföretagsamhet, stärka deras självkänsla och att arbeta i grupp så att kvinnorna kan starta företag tillsammans i mindre grupper. Det finns en grupp kvinnor som redan har kommit igång med att göra enkla sandaler för att sälja vidare.

Projektet har också en liten fond där man kan ansöka om att få en liten summa pengar till att utbilda sig i till exempel hur man använder en dator då man har nytt av det i företaget men även i akuta lägen.